Prosím povolte JavaScript

GEMINI – řešení pro tvarový ořez etiket pro jednotlivé archy

T oto zařízení umožňuje výsek ze samolepících archů, digitálně potištěných lepenek, a různých tiskových materiálů bez nutnosti přítomnosti obsluhy. Nakládací zařízení pak zajišťuje přesun archů z podavače a jejich následné vkládání do plotru.

V závislosti na tloušťce, je možné do zásobníku vložit od 40 do 120 archů, jejich doplňování je možné i v průběhu řezání.

Přesné nastavení začátku řezu je dosaženo použitím černé řezací značky na každém archu. Čtecí kamera vybavená technologií i-mark je schopna po načtení značky nastavit systém během desetiny sekundy.

Tento inovativní řezací plotr zvládne různé materiály o odlišných tloušťkách a formátech jako A4, A3, Letter a mnoho dalších.

Rychlost řezání je závislá na složitosti vyřezávaného tvaru. Průměrná rychlost řezu je 30-40 sekund pro samolepky, při složitějších tvarech se rychlost snižuje.

Maximalizace tiskové plochy archu s minimálním odpadem. Velikost okrajů na dvou protilehlých plochách je 2 mm. Plotr umožňuje řezání k okraji na dvou zbývajících stranách archu.

Automatické řezání bez použití řezací značky je možné v případě, že není vyžadována velká přesnost řezání.

  • integrovaný vakuový kompresor, který nevyžaduje externí přívod vzduchu
  • čtecí kamera vybavená technologií i-mark, čte velmi malé řezací značky až 4mm
  • přesnost řezu 0,2 mm
  • průměrná rychlost řezu 30-40 sekund pro samolepky
  • vhodné řešení pro výrobu malých sérií nebo vyřezávání jednoduchých tvarů

Prospekt ke stažení

GEMINI tvarový ořez etiket na jednotlivých listech
Kapacita zásobníku 100 listů - s podavačem
Separace archů Vzduchem, nastavitelná citlivost
Zárovnání medií Podavač s nastavitelnými okraji
Šířka medií (min-max) 279 - 350mm
Délka medií (min-max) 210 - 500mm
Interface & Software Gemini Software (pouze pro PC (Windows x32 and X64) Win 7, Win 8.x, Win 10) systém ovládaní řezání
CCD Vision System Obsahuje CCD kameru s vysokým rozlišením pro čtení řezací značky na médiích. Systém porovnává pozici řezací značky na vytištěném médiu s digitální předlohou. Na základě vyhodnocení Gemini software koriguje v obou osách linie řezání
Řezací značka 4 mm x 4 mm čtvercová registrační značka. Jsou vyžadovány dvě značky na arch, první na začátku, druhá na konci archu
Výše uvedené specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení.

Videa

pap4ever digital s.r.o.

Podnikatelská 565, 190 11, Praha 9, Běchovice

Telefon

+420 602 292 915